Millenniumdoelstelling 5: de gezondheid van moeders

 

Millenniumdoelstelling 5 wil de gezondheid van moeders verbeteren door de moedersterfte terug te dringen (a) met tweederde tussen 1990 en 2015 en door tegen 2015 de universele toegang te verzekeren tot reproductieve gezondheid (b).

 

Of we de moedersterfte kunnen terugdringen wordt gemeten aan het aantal gevallen van moedersterfte en het aantal van de geboortes die bijgestaan worden door geschoold gezondheidspersoneel.

 

Of er universele toegang tot reproductieve gezondheid is wordt gemeten aan het percentage van alle vrouwen in de vruchtbare leeftijd die vandaag anticonceptie gebruiken, het aantal geboortes bij tienermoeders, het aantal controlebezoeken tijdens de zwangerschap en de niet-ingeloste nood aan gezinsplanning.


Een kwestie van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

 

Het verbeteren van de gezondheid van moeders en het verzekeren van universele toegang tot reproductieve gezondheidszorg
staat al  lang op de agenda.

 

Op de Internationale Conferentie voor Bevolking en Ontwikkeling van de Verenigde Naties in 1994 engageerden 179 landen zich om werk te maken van het Actieprogramma voor het verbeteren van de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van elk individu. Jawel, gezondheid, ook seksuele gezondheid is een mensenrecht.

 

Seksuele gezondheid

Seksuele gezondheid wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie omschreven als een toestand van fysiek, emotioneel,
mentaal en sociaal welzijn met betrekking tot seksualiteit.

 

Het is niet enkel een kwestie vrij te zijn van ziekten, disfuncties of andere kwalen maar seksuele gezondheid veronderstelt ook een positieve en respectvolle benadering van seksualiteit en
seksuele relaties, alsook de mogelijkheid om prettige en veilige seksuele ervarignen te hebben, geheel vrij van dwang, discriminatie
of geweld.

 

Om seksuele gezondheid te kunnen realiseren moeten de seksuele rechten van iedereen worden gerespecteerd, beschermd en verzekerd.

 

Reproductieve gezondheid

Reproductieve gezondheid wordt door de Werelgezondheidsorganisatie omschreven als een staat van volledig fysiek, mentaal en
sociaal welzijn, en niet louter de afwezigheid van ziekte of lichamelijk ongemak, in alle zaken die verband houden mhet het voortplantingssysteem,
de functies ervan en de daarmee verbonden processen.

 

Reproductieve gezondheid impliceert dat mensen in staat zijn een bevredigend
en veilig seksueel leven te hebbben en dat zij de mogelijkheid hebben om zich voort te planten en de vrijheid hebben om te beslissen
of, wanneer en hoe vaak zij dat willen.

 

Werk aan de winkel

Reproductieve gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk maken (Millenniumdoelstelling 5b) betekent dat we daartoe
mogelijkheden moeten scheppen, zoals toegankelijke en betaalbare gezondheidsdiensten en correcte informatie over en toegang tot
de verschillende vormen van anticonceptie.

 

Op dit vlak is er in ontwikkelingslanden nog heel wat werk aan de winkel: er is nood aan meer en beter uitgeruste gezondheidscentra met goed opgeleid personeel die goede diensten kunnen leveren die gratis zijn of betaalbaar voor mensen met een laag inkomen.

 

Mensen moeten ook opgeleid worden om anderen te kunnen informeren over het belang van gezinsplanning en in het bijzonder de voordelen van het gebruik van anticonceptie voor de gezondheid van vrouwen, mannen en kinderen. Op die manier kunnen het aantal ongeplande zwangerschappen, goed voor bijna de helft van alle moedersterfte, vermeden worden.